Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

Dostawa monitorów interaktywnych wraz z montażem oraz oprogramowania biurowego w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja”

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.13.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 25 listopada 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2021
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 3 ust. 3
termin składania ofert: 12 października 2021  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty - Część 1 i Część 2 - 12.11.2021 r. zostało zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania w dniu 12.11.2021 roku 

zamówienie na:

Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.8.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 30 września 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 6 października 2021 r. ZP.271.A.8.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.A.8.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez Pawła Lewandowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EKO-UTIL Paweł Lewandowski mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1B, 87-500 Rypin. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia, obejmującą przygotowanie odpadów do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest, wartość brutto w wysokości 419,04 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście złotych 04/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia - chodnik Mławska - Sadowa

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.10.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 27 września 2021  12:00
wynik postępowania: Rypin, 1 października 2021 roku ZP.271.A.10.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia – chodnik Mławska – Sadowa” Numer postępowania ZP.271.A.10.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Budowa oświetlenia – chodnik Mławska – Sadowa” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Jacka Rzepkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ELECTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka mająca siedzibę w Starzykowie 11/1, 14-241 Ząbrowo. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 33 210,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Pawła Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE „ENERGOSPEC” Paweł Chmielewski mającą siedzibę w Karbowie przy ul. Hiacyntowej 8, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 90,22 punktów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.4.2021
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 3 ust. 3
termin składania ofert: 20 września 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja”

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.9.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 7 września 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 9 września 2021 roku ZP.271.A.9.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja” Numer postępowania ZP.271.A.9.2021 Informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Modernizacja sieci komputerowej w ramach projektu „Szkoła kodowania i programowania – II edycja” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna mająca siedzibę w Płocku przy ul. Granicznej 29, 09-407 Płock. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 158 424,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTA RYPIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.2.2021
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 3 ust. 3
termin składania ofert: 3 września 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.1.2021
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 3 ust. 3
termin składania ofert: 26 lipca 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. "Przebudowa bieżni przy SP-1 przy ul. 3 Maja (projekt)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.6.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 8 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: Rypin, 9 czerwca 2021 roku ZP.271.A.6.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Przebudowa bieżni przy SP-1 przy ul. 3 Maja (projekt)” Numer postępowania ZP.271.A.6.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji – projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Przebudowa bieżni przy SP-1 przy ul. 3 Maja (projekt)” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła Kamila Karłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ERMS PLUS Kamila Karłowska, mająca siedzibę w Poznaniu przy ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 9 913,80 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych, 80/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.5.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 30 marca 2021  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Sporządzanie wycen lokali i nieruchomości dla Urzędu Miasta Rypin w 2021 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.4.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 18 marca 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.37.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.2.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 1 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 lutego 2021 roku ZP.271.A.2.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” Numer postępowania ZP.271.A.2.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Karolina Osierda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ACME Karolina Osierda mającą siedzibę w Pisarzowicach przy ul. Łąkowej 18, 43-332 Pisarzowice. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 20 710,00 zł brutto. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

USŁUGI KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.1.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Rypin, 1 luty 2021 r. ZP.271.A.1.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.1.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 116,85 zł (słownie: sto szesnaście złotych 85/100) za 1 godzinę świadczonej usługi. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.38.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 18 lutego 2021 r. ZP.271.38.6.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z póżn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi łączącej ul. Orzeszkową z ul. Sportową” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Bartosz Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BAR – TECH Bartosz Pawłowski, mającą siedzibę w Rusinowie 49, 87-500 Rypin. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej – I etap dokumentacja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.35.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej "Kronika Rypińska" oraz "Kronika Rypińska" Dzień dobry Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.18.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 5 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 7 stycznia 2021 r. ZP.271.A.18.2020.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin Numer postępowania ZP.271.A.18.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Przygotowanie do druku i wykonanie druku gazety samorządowej „Kronika Rypińska” oraz „Kronika Rypińska” Dzień dobry Rypin najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożył Wojciech Włostowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Drukarnia Laser – Graf Wojciech Włostowski mającą siedzibę w Płocku przy ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 14 290,50 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)