Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.37.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 lutego 2021  11:00

zamówienie na:

Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.32.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)