Przetargi aktualne z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2021
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 3 ust. 3
termin składania ofert: 28 grudnia 2021  08:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)