zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2021
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 3 ust. 3
termin składania ofert: 12 października 2021  10:00
Dokumentacja postępowania, w tym Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
w zakładce dedykowanej postępowaniu, pod nazwą postępowania wskazaną w powyżej.

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (15 września 2021, 12:44:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189