zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120664C ul. Sportowa

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.4.2021
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 3 ust. 3
termin składania ofert: 20 września 2021  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 
Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty.pdf (112kB) pdf

Dokumentacja postępowania, w tym Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/503236

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (2 września 2021, 15:01:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (14 października 2021, 11:27:20)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o wyniku wyboru oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 266