zamówienie na:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.2.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 1 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Rypin, 3 lutego 2021 roku ZP.271.A.2.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” Numer postępowania ZP.271.A.2.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Karolina Osierda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ACME Karolina Osierda mającą siedzibę w Pisarzowicach przy ul. Łąkowej 18, 43-332 Pisarzowice. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 20 710,00 zł brutto. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin