zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Budowa drogi łączącej ul. Bielawki i Bohaterów Czerwca 1956r. z bocznica kolejową (projekt)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.25.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 października 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej.