zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.21.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 października 2020  09:00!!! UWAGA !!!
ZMIANA TREŚCI SIWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/370548

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (14 sierpnia 2020, 13:56:26)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (8 października 2020, 09:46:40)
Zmieniono: Dodano Informację z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324