Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (597)  |  Przetargi unieważnione (95)

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 19 sierpnia 2019 r. ZP.271.16.8.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z póżn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul. Garncarska), 120630C (ul. Ks. Chojeckiego) i 120633C (ul. Zduńska) w Rypinie” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., mającą siedzibę w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów (60,00 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (813kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 30.07.2019r. (176kB) pdf

!!!UWAGA!!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.07.2019r. (222kB) pdf
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 22.07.2019r. (386kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - 22.07.2019r. (1095kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2829kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (7786kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (283kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2846kB) zip
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (254kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (245kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (191kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (334kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (221kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (211kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa (4408kB) zip
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (85kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Klauzula informacyjna (153kB) pdf
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (391kB) pdf


Opublikował: Marcin Turalski (9 lipca 2019, 11:17:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (22 sierpnia 2019, 14:24:32)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij