Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (597)  |  Przetargi unieważnione (95)

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rypin, 5 sierpnia 2019 roku ZP.271.15.11.2019 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Michała Podralskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Spółkę z o.o., mającą siedzibę w Rypinie przy ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ponieważ Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium. Oferta Nr 2 złożona przez Avetisyan Karen prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HANDEL I USŁUGI BUDOWLANE „ER-BRUK” Avetisyan Karen, mającą siedzibę we Wielgiem przy ul. Starowiejskiej 87, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 87,13 punktów (49,63 punktów – kryterium cena; 17,50 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 4 złożona przez Dariusza Rapciewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRODUKCJA USŁUGI HANDEL „DAR – POL” Dariusz Rapciewicz, mającą siedzibę w Tupadły 6, 87-603 Wielgie została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 88,86 punktów (57,19 punktów – kryterium cena; 11,67 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 5 złożona przez Zbigniewa Zarembę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD DROGOWO – MOSTOWY „DROMOST”, mającą siedzibę w Lipnie przy ul. Włocławskiej 18a/18, 87-600 Lipno została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Wykonawca nie dołączył do złożonej oferty kosztorysu ofertowego oraz oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca Michał Podralski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, mającą siedzibę w Krojczynie 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij