Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa elementów małej infrastruktury na terenie miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.8.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 lipca 2020  11:00

zamówienie na:

Remont nawierzchni ul. Spokojnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.20.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lipca 2020  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)