Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.8.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 30 września 2021  11:00

zamówienie na:

Rypińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2021
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 3 ust. 3
termin składania ofert: 12 października 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)