Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej – I etap dokumentacja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.28.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  11:00

zamówienie na:

Budowa budynku szatniowo – sanitarnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.29.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  11:00

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 grudnia 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)