Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 20)OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

22.09.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie części dz. nr ewid. 1199/28, 1199/26, 1198/15 położonych w Rypinie ul.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

22.09.2020

o wydaniu 21.08.2020 r. decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kabl. nn 0,4 kV: dz. nr 1248/36,1320/5,1288/14 i 1283/2 oraz cz. dz. nr 1248/32,1248/33,1248/34,1248/35,1248/31,1248/30,1320/10,1284/1 i 1283/4Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

18.09.2020

o wydaniu decyzji nr 43/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie cz. dz. nr ewid 1171/3 poł. w Rypinie przy ul. PrusaObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

16.09.2020

Zawiadomienie stron ozakończeniu postepowaniaOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

15.09.2020

o wydaniu 15.09.2020 r. decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy SadowejOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

15.09.2020

o wydaniu w dniu 15.09.2020 roku decyzji nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej na terenie działek nr ewid. 1302/7 i 1302/11 położonych w miejscowości Rypin przy ulicy MłObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

31.07.2020

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha zwyczajna (Prunus padus) rosnącego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 832/96, położonej w Rypinie przy ul. Nowe Osiedle 28 A i B.OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r.

30.03.2020

W sprawie: wyłączenia z możliwości korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

29.10.2019

Zawiadomienie stron o zakończeniu postepowania ws. wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu SMLWOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.09.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Rypin ul. Warszawska na terenie części działek nr ewid. 1214/4, 1214/1 i 1214/Obwieszczenie

21.12.2018

Zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiObwieszczenie

04.04.2018

O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepłaOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

01.03.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie

07.06.2017

Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaObwieszczenie

06.02.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programuOgłoszenie

02.09.2015

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypina

20.09.2013

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicamiObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

08.09.2011

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 9 października 2011r.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypina

08.09.2011

informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypina

19.08.2011

w sprawie: bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczychObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 20)