Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

10.07.2020

Zawiadomienie stron o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

09.07.2020

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji ws. zmiany zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu SMLWObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

09.07.2020

Zawiadomienie stron ozakończeniu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Nowe Osiedle 28 A i BOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

09.07.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenerg. – linii kablowej nn 0,4 kV na dz. 1276/4 oraz części dz. nr 245/19, 246/4, 246/5, 245/18, 245/17, 247/16 położonych w m. Rypin ul.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

08.07.2020

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji ws. zmiany zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu SMLWObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

08.07.2020

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji ws. zmiany zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu SMLWObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

07.07.2020

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

07.07.2020

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

30.06.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr. ciśn. 63 PE na terenie dz. nr ewid. 698, 646/27 i 646/6 oraz części dz. 652/5 ul. Żytnia iObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

30.06.2020

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

29.06.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowych SN - 15 kV, słupów linii napowietrznej SN–15 kV oraz złączObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

29.06.2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

24.06.2020

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

24.06.2020

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r.

30.03.2020

W sprawie: wyłączenia z możliwości korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

29.10.2019

Zawiadomienie stron o zakończeniu postepowania ws. wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu SMLWOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.09.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Rypin ul. Warszawska na terenie części działek nr ewid. 1214/4, 1214/1 i 1214/Obwieszczenie

21.12.2018

Zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiObwieszczenie

04.04.2018

O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepłaOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

01.03.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze obwieszczenia »