Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze obwieszczenia »OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

24.09.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „BT 42206 RYPIN ZACHÓD” na terenie dz. nr 242/1, obręb 0001 RYPIN, jedn. ewid. 041201_01 RYPIN MOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

23.09.2021

o wydaniu 22.09.2021 r. decyzji nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nN-0,4kV i wymiany szafki pomiarowej na kablową rozdzielnicę szafową na terenie części dz. nr 1112/2 położonej przy ul. WichrowOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.09.2021

o wydanej 20 września 2021 r. decyzji nr 57/2021 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 2932 i części działki nr 292/1Obwieszczenie PGWWP

03.09.2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzjiObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

01.09.2021

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

01.09.2021

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

18.08.2021

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Rypin w rejonie ulicy BielawkiObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

31.07.2020

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha zwyczajna (Prunus padus) rosnącego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 832/96, położonej w Rypinie przy ul. Nowe Osiedle 28 A i B.OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r.

30.03.2020

W sprawie: wyłączenia z możliwości korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

29.10.2019

Zawiadomienie stron o zakończeniu postepowania ws. wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu SMLWOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.09.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Rypin ul. Warszawska na terenie części działek nr ewid. 1214/4, 1214/1 i 1214/Obwieszczenie

21.12.2018

Zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiObwieszczenie

04.04.2018

O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepłaOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

01.03.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie

07.06.2017

Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaObwieszczenie

06.02.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programuOgłoszenie

02.09.2015

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypina

20.09.2013

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicamiObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

08.09.2011

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 9 października 2011r.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypina

08.09.2011

informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze obwieszczenia »