Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze obwieszczenia »OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

02.03.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 2 linii kablowych nn - 0,4 kV położonych w miejscowości Rypin przy ul. Wilcza Łapa i ul. LisinyOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

25.02.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi na terenie części dz. nr ewid. 562, 1225, 1224/11, 1224/23 i 1226/13 obręb 000OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

22.02.2021

o wydaniu 22.02.2021 r. decyzji nr 2/2021 o zmianie ostatecznej decyzji nr 21/2020 z dnia 20.10.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szkoły na terenie dz. nr 1302/10 oraz części dz. 1302/11 położonych przy ul. MławsObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

22.02.2021

o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie II.6730.69.2020 - budowa budynku gospodarczo-garażowego na dz. 1203/3 w Rypinie przy ul. WarszawskiejObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

22.02.2021

o wydaniu zawiadomienia o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie II.6730.66.2020 - budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 1171/6 w Rypinie przy ul. CichejOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

18.02.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. dla rozbudowy istn. kanal. deszczowej, budowy separatora dla wód opadowych i roztopowych oraz wylotu wód do odbiornika na terenie cz. dz.177/1,178/1,190/2 i 190/2OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

18.02.2021

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej śr. ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi na terenie dz. nr 527/17 i 527/30 oraz części działek nr ewid. 527/13, 527/16 i 527Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

17.02.2021

Zawiadomienie stron o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

08.02.2021

Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

08.02.2021

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

31.07.2020

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha zwyczajna (Prunus padus) rosnącego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 832/96, położonej w Rypinie przy ul. Nowe Osiedle 28 A i B.OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r.

30.03.2020

W sprawie: wyłączenia z możliwości korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

29.10.2019

Zawiadomienie stron o zakończeniu postepowania ws. wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu SMLWOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.09.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Rypin ul. Warszawska na terenie części działek nr ewid. 1214/4, 1214/1 i 1214/Obwieszczenie

21.12.2018

Zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiObwieszczenie

04.04.2018

O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepłaOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

01.03.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie

07.06.2017

Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaObwieszczenie

06.02.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programuOgłoszenie

02.09.2015

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze obwieszczenia »