Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 19 (z 19)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

27.11.2020

o wydaniu zawiadomienia o niezałatwieniu w terminie sprawy II.6730.19.2020OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY RYPIN

26.11.2020

o zakoczeniu postepowania dministracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalziacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

23.11.2020

o wydaniu 23.11.2020 r. decyzji nr 24/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie części działek nr ewid.: 1025/9 i 557/7 położonych w miejscowości Rypin ul. SpokojnaOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.11.2020

o podjęciu 17 listopada 2020 r. na wniosek Gminy Miasta Rypin postępowania w spawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rewitalizacji parku miejskiego na dz. ewid. 1449/5,408/2,408/3,408/9,407/10 oraz części dz. nr ewid. 407/3 i 409Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

17.11.2020

Zawiadomienie stron o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

31.07.2020

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha zwyczajna (Prunus padus) rosnącego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 832/96, położonej w Rypinie przy ul. Nowe Osiedle 28 A i B.OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r.

30.03.2020

W sprawie: wyłączenia z możliwości korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

29.10.2019

Zawiadomienie stron o zakończeniu postepowania ws. wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu SMLWOBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.09.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Rypin ul. Warszawska na terenie części działek nr ewid. 1214/4, 1214/1 i 1214/Obwieszczenie

21.12.2018

Zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiObwieszczenie

04.04.2018

O naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepłaOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

01.03.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie

07.06.2017

Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaObwieszczenie

06.02.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programuOgłoszenie

02.09.2015

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZANIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypina

20.09.2013

o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicamiObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

08.09.2011

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 9 października 2011r.Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypina

08.09.2011

informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypina

19.08.2011

w sprawie: bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczychObwieszczenia o pozycjach 1 - 19 (z 19)