Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 233) starsze karty »
numer wpisu:

5/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa stacji paliw płynnych dla potrzeb tankowania pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

4/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa stacji paliw płynnych dla potrzeb tankowania pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

3/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa stacji paliw płynnych dla potrzeb tankowania pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

2/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa stacji paliw płynnych dla potrzeb tankowania pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

12/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Instalacja do przetwarzania odpadów
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

11/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT42206 RYPIN ZACHÓD
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

10/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Rozbudowa zakładu produkcyjnego akcesoriów meblowych
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

1/2020

data: 14 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

31/2019

data: 4 grudnia 2019
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

30/2019

data: 4 grudnia 2019
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejsce przechowywania: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 233) starsze karty »