Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 172) starsze karty »
numer wpisu:

17/2017

data: 28 listopada 2017
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przebudowa mostu przez rzekę Rypienicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin, ul. Kościuszki – ul. Gdańska
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

16/2017

data: 3 listopada 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

15/2017

data: 3 listopada 2017
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przebudowa mostu przez rzekę Rypienicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin, ul. Kościuszki – ul. Gdańska
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

14/2017

data: 26 września 2017
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Rypinie - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

13/2017

data: 31 sierpnia 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Rypin na lata 2014-2029
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

11/2017

data: 12 czerwca 2017
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Przebudowa mostu przez rzekę Rypienicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin, ul. Kościuszki – ul. Gdańska
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Nieruchomości i Środowiska

numer wpisu:

12/2017

data: 9 czerwca 2017
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

10/2017

data: 10 maja 2017
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin w obszarze ograniczonym od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnią granicą terenu Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

9/2017

data: 10 kwietnia 2017
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego, które mogą wyniknąć z realizacji dokumentu oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających potencjalnie negatywny wpływ na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

numer wpisu:

8/2017

data: 10 kwietnia 2017
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy
miejsce przechowywania: Urząd Miasta Rypin - Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 172) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij