Strona główna   >  Aktualności

Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór

06.02.2018


Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 26 stycznia 2018 r.)
 

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Miasta Rypin zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie; nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

III. Zadania Komisji Konkursowej:
Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. z późn. zm.) w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:
Burmistrz Miasta Rypin  może powołać 6 członków Komisji Konkursowej w składzie: 3 osób przez niego upoważnionych oraz wybiera 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. Burmistrz  Miasta Rypin powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego i Sekretarza.

V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin w sekretariacie (I piętro, pokój 104). Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Termin składania dokumentów – do 19.02.2018 roku do godziny 16:00.

Formularz zgłoszenia (39kB) word  
 

Wytworzył: Jarosław Nowak (6 lutego 2018)
Opublikował: Kamil Głowacki (6 lutego 2018, 13:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij