Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 17 (z 17)Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

26.02.2021

dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

10.02.2021

otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zkresu sportu w 2021 r.Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

25.01.2021

O podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021r.Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

25.01.2021

O statystycznej liczbie dzieci w 2021r.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

17.07.2020

na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.Zgromadzenie publiczne

16.06.2020

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2020 roku w Rypinie przy ulicy Rynek odbędzie się zgromadzenie publiczne.Burmistrz Miasta Rypin – Gminny Komisarz Spisowy

15.06.2020

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

02.06.2020

o opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 rokuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

02.06.2020

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

13.03.2020

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 rokuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

03.03.2020

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.Petycja do członków Rady Miasta Rypin

20.02.2020

Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wycofanie Uchwały nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23 paździemika 2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

14.02.2020

dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

15.01.2020

otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zkresu sportuZmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

02.01.2020

Odpady komunalne zmiany - nieruchomości niezamieszkałeZmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

02.01.2020

Odpady komunalne zmiany - nieruchomości zamieszkałeOd 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego

13.04.2016

zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnegoAktualności o pozycjach 1 - 17 (z 17)