Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze aktualności »Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

03.08.2021

na realizację zadania publicznegoOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

13.07.2021

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

13.07.2021

Prezentujemy informacje dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

26.04.2021

na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

10.03.2021

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 rokuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

10.03.2021

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

26.02.2021

dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

10.02.2021

otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zkresu sportu w 2021 r.Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

25.01.2021

O statystycznej liczbie dzieci w 2021r.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

17.07.2020

na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.Zgromadzenie publiczne

16.06.2020

Informuję, że w dniu 21 czerwca 2020 roku w Rypinie przy ulicy Rynek odbędzie się zgromadzenie publiczne.Burmistrz Miasta Rypin – Gminny Komisarz Spisowy

15.06.2020

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

02.06.2020

o opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 rokuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

02.06.2020

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

13.03.2020

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 rokuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

03.03.2020

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.Petycja do członków Rady Miasta Rypin

20.02.2020

Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o wycofanie Uchwały nr XIII/99/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23 paździemika 2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Rypin Samorządowej Karty Praw Rodzin.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

14.02.2020

dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportuOgłoszenie Burmistrza Miasta Rypin

15.01.2020

otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zkresu sportuZmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

02.01.2020

Odpady komunalne zmiany - nieruchomości niezamieszkałeAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze aktualności »